Za krásami Českého středohoří.

Genius loci a po stopách rodu Chotků