Komorní koncert ke Dni Země – Jan Jiraský

Kulturní akce

Jan Jiraský – klavírní recitál.

Vynikající přední klavírista, Doc. MgA. Jan Jiraský PhD., vedoucí Katedry klavírní interpretace na Hudební fakultě Janáčkovy Akademie Múzických Umění v Brně připravil svěží jarní koncert věnovaný jednak Dni Země a jednak významným výročím dvou světových skladatelů: 90 let od úmrtí Leoše Janáčka si připomeneme jeho klavírním cyklem „Po zarostlém chodníčku“ a ke 100. výročí úmrtí Claude Debussyho zazní jeho „Ostrov radosti“.