Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Virtuální výstava

Fotografie

Karel Maria Chotek : Výběr z fotografické tvorby
(1853 - 1926)

Karel Maria ChotekKarel Maria ChotekRodina Chotků měla k fotografii a k fotografování vždy velmi blízko, nejvyšší purkrabí Karel Chotek byl dokonce jedním z prvních majitelů fotografického aparátu v Čechách a to už v roce 1840, dva roky po vyhlášení Daguerrova patentu. Fotografii se aktivně věnovala řada dalších členů Chotkovy rodiny včetně Žofie Chotkové, provdané za budoucího následníka trůnu Ferdinanda d´Este, ale jen u Karla Marii Chotka, vnuka Karla Chotka, tato záliba přerostla v seriózní zájem o obor, ve kterém dosáhl i řady úspěchů.

Karel M. Chotek byl aktivním členem prominentního vídeňského Camera - Clubu a v 90. letech 19. století se účastnil řady domácích i zahraničních výstav, ze kterých si přivezl i řadu ocenění. Fotografování se začal cíleně věnovat už v 2. polovíně 80. let 19. století a prvními objekty jeho fotografického zájmu byla jeho nejbližší rodina, manželka Adelheida roz. Hohenlohe-Langenburg a jejich tři děti Karel, Antoinetta a Ada. V průběhu následujících třiceti let vytvořil K. M Chotek nejen řadu portrétních studíí svých blízkých, ale také romantické žánrové snímky z okolí Velkého Března. Fotografoval mimo jiné i na svých zahraničních cestách, kde zachycoval jak krajinné scenérie, tak i život nejchudších vrstev obyvatelstva.

Jak dokládá tato výstava, byl K. M. Chotek stoupencem secesního piktoralismu, uměleckého směru usilujícího u zrovnoprávnění s malířstvím. Tento směr v umělecké fotografii souzněl s dobou secese a symbolismu a odezněl v 10. letech 20. století s nástupem modernismu. V této době se také uzavírá fotografická tvorba K. M. Chotka, která je vzácnou ukázkou umělecké syntézy výtvarných principů s důrazem na věrné zobrazování skutečnosti a zájmem o sociální témata a motivy ze všedního života. Přestože se Karel M. Chotek postupně přizpůsoboval moderním trendům v umělecké fotografii, zachovaly si jeho snímky vždy vyváženou míru stylizace a věrohodnosti.

Připravili jsme pro Vás tedy několik ukázek z fotografického umění K. M. Chotka, které můžete obdivovat na následující straně >>>>